Ukázky naší práce

POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY

REKONSTRUKCE SKLEPŮ BYTOVÉHO DOMU

ZÁKLADOVÁ DESKA RD

PARKOVIŠTĚ A OBECNÍ MOBILIÁŘ

DODATEČNÁ HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

OPRAVA HYDROIZOLACE BYTOVÉHO DOMU

ZPEVNĚNÁ PARKOVACÍ PLOCHA